Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

Начало | Στεγανοποίηση μπαλκονιού

Στεγανοποίηση μπαλκονιού και επίστρωσή του με πλακίδια

There are no translations available.

Οι απαιτήσεις:
 
Η στεγανοποίηση ενός μπαλκονιού που πρόκειται να καλυφθεί με πλακίδια πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτη προστασία από την διείσδυση του νερού και εξαιρετική αξιοπιστία στο χρόνο, καθώς μετά την επικόλληση των πλακιδίων η όποια εκ των υστέρων αποκατάσταση, είναι ιδιαίτερα δαπανηρή και χρονοβόρα. Την απαίτηση αυτή καλύπτει το ελαστικό επαλειφόμενο στεγανοποιητικό κονίαμα WATERMATFLEX. Με την εφαρμογή του στην ταράτσα, δημιουργείται μία ενιαία ελαστική στεγανοποιητική στρώση, με υψηλή ανθεκτικότητα, κατάλληλη όχι μόνο να αντέχει στις συστολοδιαστολές του μπαλκονιού αλλά και να επιδέχεται απευθείας κόλληση πλακιδίων.

 
Τα υλικά που χρειάζονται:
 
WATERMAT FLEX
Ελαστικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών
DOMO ΚΟΝΙΑ
Τσιμεντοκονία δαπέδων
DOMO PLUS ASO
Οικοδομική ρητίνη
DOMO SUPER ACRYLIC
Ακρυλική κόλλα πλακιδίων
DOMOplus FLEX
Ελαστικοποιητής κονιαμάτων
DOMO ARMO ACRYLIC
Έγχρωμος ακρυλικός αρμόστοκος πλακιδίων
DOMOplus ASO-GROUT
Βελτιωτική ακρυλική ρητίνη αρμόστοκων
ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΟΠΛΙΣΜΟΥ 145g/m2
Υαλόπλεγμα ενίσχυσης στεγανοποιητικών στρώσεων
 
Η κατασκευή:
 
Προετοιμασία υποστρώματος:
 • Το υπόστρωμα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από υπολείμματα λαδιού, σκόνες, σαθρά υλικά κλπ. 
 • Οι κλίσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον 2%. Επιδιόρθωση ή κατασκευή κλίσεων πραγματοποιείται με ισχυρή τσιμεντοκονία DOMOΚΟΝΙΑ.
 • Η πρόσφυση της τσιμεντοκονίας στο υπόστρωμα ενισχύεται με συγκολλητική στρώση με DOMOPLUS ASO (DOMO ΚΟΝΙΑ : DOMOPLUSASO: νερό = 2 : 0,5 : 0,5 κατ` όγκο). Η συγκολλητική στρώση εφαρμόζεται με βούρτσα και όσο είναι ακόμη νωπή τοποθετείται η τσιμεντοκονία.
 • Στη συμβολή του μπαλκονιού με τα κατακόρυφα στοιχεία (περβάζια, τοίχους κλπ.), διαβρέχεται και διαμορφώνεται σε όλο το μήκος φαλτσογωνιά με DOMO ΚΟΝΙΑ ενισχυμένη με την οικοδομική ρητίνη DOMOPLUSASO
 • Κατανάλωση DOMO ΚΟΝΙΑ: Περίπου 14 kg/m2/cm πάχος στρώσης.
 • Ακολουθεί καλή διαβροχή του υποστρώματος, χωρίς να σχηματιστούν λιμνάζοντα νερά.
 
Στεγανοποίηση:
 • Το περιεχόμενο του σάκου των 25 kg (συστατικό Α) του WATERMATFLEXπροστίθεται στα 10 kg του υγρού (συστατικό Β) υπό συνεχή ανάδευση, μέχρι να σχηματιστεί ένας ομοιογενής πολτός, κατάλληλος για επάλειψη. Για την ανάμιξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί αναμικτήρας (δράπανο) χαμηλών στροφών (300 στρ./λεπτό).
 • Ακολουθεί 1 επάλειψη με WATERMATFLEX, σε πλάτος όσο και του υαλοπλέγματος. Το υαλόπλεγμα  τοποθετείται όσο η πρώτη στρώση είναι ακόμη νωπή. Με τον ίδιο τρόπο συνεχίζεται η εφαρμογή και στην υπόλοιπη επιφάνεια. Τα φύλλα του υαλοπλέγματος τοποθετούνται διαδοχικά, έτσι ώστε να αλληλεπικαλύπτονται κατά 5 cm.
 • Μετά το στέγνωμα αυτής της στρώσης ακολουθούν ακόμη 2 επαλείψεις σε όλη την επιφάνεια του μπαλκονιού. Για την αποφυγή ρηγματώσεων του υλικού δε θα πρέπει το πάχος κάθε στρώσης να ξεπερνά το 1 mm.
 • Η επάλειψη επεκτείνεται και στις κάθετες επιφάνειες (περιμετρικά περβάζια, τοίχους, κλπ.) σε ύψος τουλάχιστον 15 cm, προκειμένου να αποφεύγεται εισροή νερού από τις άκρες. 
 • Κατανάλωση WATERMAT FLEX: 3,5 kg/m2.
 • Η τελική επιφάνεια είναι δυνατό να καλυφθεί με κεραμικά πλακίδια.
 
 
Επίστρωση πλακιδίων:
 • Η κόλληση των πλακιδίων γίνεται με ελαστικοποιημένη κόλλα πλακιδίων DOMO SUPERACRYLIC με προσθήκη του 5-10kgελαστικοποιητή DOMOplus FLEX σε κάθε σάκο 25 Kgκόλλας. 
 • Προσοχή πρέπει να δίδεται στην κατασκευή αρμών διαστολής και σφράγισης τους με ελαστική μαστίχη σιλικόνης ή πολυουρεθάνης. Κατασκευάζονται υποχρεωτικά περιμετρικοί αρμοί αλλά και ενδιάμεσοι εφόσον απαιτείται, έτσι ώστε να περικλείουν παραλληλόγραμμες επιφάνειες όχι μεγαλύτερες των 25 m2 και με πλευρές όχι μεγαλύτερες του μήκους των 6 m.
 • Η αρμολόγηση των πλακιδίων πλην των αρμών διαστολής γίνεται με τον αρμόστοκο DOMO ARMO ACRYLIC ενισχυμένο με την προσθήκη βελτιωτικής ρητίνης DOMO ASO-GROUT. Αυτό επιτυγχάνεται αντικαθιστώντας το νερό που απαιτείται για την ανάμιξη της αρμόστοκου με μίγμα DOMO ASO-GROUT και νερού σε αναλογία από 1:1 έως 1:2.
 
Προφυλάξεις:
 • Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να είναι τουλάχιστον + 5ºC.
 • Η φρέσκια επιφάνεια θα πρέπει να προστατεύεται από τις υψηλές θερμοκρασίες, βροχή και παγετό.
 • Συμβουλευθείτε τα τεχνικά φυλλάδια των προϊόντων.

 Καθαριστικά Υλικά | Υλικά Βαφής | Κονιάματα Κτισίματος | Επισκευαστικά Υλικά | Στεγανοποιητικά Υλικά | Βελτιωτικά Υλικά | Έτοιμοι Σοβάδες | Αρμόστοκοι | Κόλλες Πλακιδίων


web marketing | προώθηση ιστοσελίδων από την alphatek ®