Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

Accueil | Στεγανοποίηση υγρών χώρων

Στεγανοποίηση υγρων χώρων κάτω από πλακάκια

There are no translations available.

Οι απαιτήσεις:
 
Συχνά παρουσιάζεται ανάγκη στεγανοποίησης χώρων που βρίσκονται υπό την επίδραση μόνιμης υγρασίας, όπως μπάνια, ντουζιέρες, πλυντήρια αυτοκινήτων, χώροι υγιεινής, κλπ., για την αποφυγή διαρροής νερού σε γειτονικούς χώρους. Μία τέτοια στεγανοποίηση πρέπει να διαμορφώνεται πίσω από τα πλακίδια, με τα οποία ως επί το πλείστον επενδύονται οι επιφάνειες των υγρών χώρων. Η στεγανοποίηση πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτη προστασία από την διείσδυση του νερού και εξαιρετική αξιοπιστία στο χρόνο, καθώς μετά την επικόλληση των πλακιδίων η όποια εκ των υστέρων αποκατάσταση, είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και δαπανηρή.

Το WATERMAT αποτελεί ιδανική λύση για τη στεγανοποίηση επιφανειών σε χώρους που παρουσιάζουν μόνιμη υγρασία. Με την εφαρμογή του, δημιουργείται μία ενιαία στεγανοποιητική στρώση, με υψηλή ανθεκτικότητα, κατάλληλη για απευθείας κόλληση πλακιδίων. Είναι κατάλληλο για επιφάνειες κατασκευασμένες από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία ή σοβά.
 
Τα υλικά που χρειάζονται:
 
WATERMAT
Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα
WATERMAT FLEX
Ελαστικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών
ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΟΠΛΙΣΜΟΥ
Υαλόπλεγμα ενίσχυσης στεγανοποιητικών στρώσεων
 
Η κατασκευή:
 
Προετοιμασία υποστρώματος:
  • Το υπόστρωμα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από υπολείμματα λαδιού, σκόνες, σαθρά υλικά κλπ.
  • Όπου απαιτείται γίνεται εξομάλυνση του υποστρώματος, προκειμένου να δημιουργηθεί μία ομαλή επιφάνεια και επίπεδη επιφάνεια για την επάλειψη του WATERMAT και την επικόλληση των πλακιδίων.
  •  Ακολουθεί καλή διαβροχή του υποστρώματος, χωρίς όμως να δημιουργηθούν λιμνάζοντα νερά.
 
Στεγανοποίηση:
  • Το περιεχόμενο του σάκου των 25 Κg του WATERMAT προστίθεται προοδευτικά σε 8,25 Κg νερό υπό συνεχή ανάδευση, μέχρι να σχηματιστεί ένας ομοιογενής πολτός, κατάλληλος για επάλειψη. Για την ανάμιξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί αναμικτήρας (δράπανο) χαμηλών στροφών (300 στρ./λεπτό).
  • Το WATERMAT επαλείφεται με βούρτσα σε 2-3 στρώσεις. Κάθε νέα στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει πλήρως η προηγούμενη. Για την αποφυγή ρηγματώσεων του υλικού, δε θα πρέπει το πάχος κάθε στρώσης να ξεπερνά το 1 mm. Κατανάλωση WATERMAT: 2-3 Κg/m2 συνολικά.
  • Κατά μήκος αρμών και συμβολών τοίχου - δαπέδου ή τοίχων, συνιστάται η χρήση του ελαστικού στεγανοποιητικού κονιάματος WATERMATFLEX και η τοπική ενίσχυση με ταινία υαλοπλέγματος 10 cm. Στις περιοχές αυτές γίνεται μία επάλειψη με WATERMATFLEXκατά μήκος του αρμού ή της συμβολής, σε πλάτος 15 cm, και τοποθετείται ο οπλισμός όσο ακόμη είναι νωπή η στρώση του WATERMATFLEX. Μετά το στέγνωμα αυτής της στρώσης ακολουθούν ακόμη δύο τοπικές επαλείψεις. Η δεύτερη επάλειψη γίνεται αφού στεγνώσει η πρώτη. Η χρήση του WATERMATFLEXσυνιστάτε αντί WATERMAT να γίνεται καθολικά σε όλη την επιφάνεια σε περίπτωση που αναμένονται συστολοδιαστολές του υποστρώματος (π.χ. δάπεδο με ενδοδαπέδια θέρμανση, βιομηχανικό δάπεδο, κτλ.). Κατανάλωση WATERMATFLEX: περίπου 3,5 Κg/m2 συνολικά.
 
Προφυλάξεις:
  • Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να είναι τουλάχιστον + 5ºC. 
  • Η φρέσκια επιφάνεια θα πρέπει να προστατεύεται από τις υψηλές θερμοκρασίες, βροχή και παγετό.
  • Συμβουλευθείτε τα τεχνικά φυλλάδια των προϊόντων.

 Καθαριστικά Υλικά | Υλικά Βαφής | Κονιάματα Κτισίματος | Επισκευαστικά Υλικά | Στεγανοποιητικά Υλικά | Βελτιωτικά Υλικά | Έτοιμοι Σοβάδες | Αρμόστοκοι | Κόλλες Πλακιδίων


web marketing | προώθηση ιστοσελίδων από την alphatek ®