Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

Στεγανοποίηση πισίνας και επικάλυψη με κεραμικά πλακίδια

Οι απαιτήσεις:
 
Η διαμόρφωσης της τελικής επιφάνειας μίας πισίνας με κεραμικά πλακίδια εξασφαλίζει ένα εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα που όμως για να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής προϋποθέτει την εκπλήρωση συγκεκριμένων απαιτήσεων στεγανοποίησης κάτω από αυτά, κόλλησης και αρμολόγησής τους.

H στεγανοποιητική στρώση πρέπει:
 • Να διαθέτει μεγάλη ελαστικότητα και να παραμένει λειτουργική, ειδικά στον πυθμένα της πισίνας που καταπονείται ιδιαίτερα κυρίως λόγω επιρροής της ηλιακής ακτινοβολίας όταν είναι άδεια.
 • Να παρέχει μεγάλη διάρκεια ζωής στο χρόνο, καθώς η θέση της κάτω από τη στρώση των κεραμικών πλακιδίων καθιστά τις όποιες μελλοντικές επεμβάσεις δύσκολες και δαπανηρές.
 • Να αντέχει στην ανάπτυξη πιθανών αρνητικών πιέσεων όταν η πισίνα εκκενώνεται και στο περιβάλλον έδαφος υπάρχει εποχικός ή μόνιμος υδροφόρος ορίζοντας.
Αυτές όλες τις απαιτήσεις στεγανοποίησης της πισίνας καλύπτει με επιτυχία η εφαρμογή του ελαστικού επαλειφόμενου στεγανοποιητικού κονιάματος 2 συστατικών WATERMATFLEXστον πυθμένα και τα τοιχώματα της πισίνας.
Η κόλλα πλακιδίων πρέπει:
 • Να εξασφαλίζει υψηλή πρόσφυσης των παλκιδίων επί της στεγανοποιητικής στρώσης
 • Να παρουσιάζει σημαντική ελαστικότητα
 • Να παρέχει εξαιρετική ανθεκτικότητα, υπό τη συνεχή επίδραση του νερού της πισίνας και των χημικών που περιέχει.
Τις απαιτήσεις καλύπτει η κόλληση των πλακιδίων στα τοιχώματα και τον πυθμένα της πισίνας γίνεται με την υψηλής ελαστικότητας κόλλα πλακιδίων DOMO SUPERACRYLIC ελαστικοποιημένη με προσθήκη του ελαστικοποιητή DOMOplus FLEX.
Ο αρμόστοκος πρέπει:
 • Να έχει επαρκή στεγανότητα
 • Να παρουσιάζει σημαντική αντοχή σε χημική καταπόνηση που θα υφίσταται από τα χημικά που προστίθενται στο νερό της πισίνας και από τα ισχυρά καθαριστικά των πλακιδίων.
Η αρμολόγηση των πλακιδίων με τον αρμόστοκο DOMO ARMO ACRYLIC ενισχυμένο με την προσθήκη της βελτιωτικής ρητίνης DOMOplus ASO-GROUTκαλύπτει όλες τις παραπάνω απαιτήσεις
 
Τα υλικά που χρειάζονται:
 
WATERMAT FLEX
Ελαστικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών
DOMOCRETEMAT
Ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα
DOMOplusASO
Οικοδομική ρητίνη
DOMO SUPERACRYLIC
Ακρυλική κόλλα πλακιδίων
DOMOplus FLEX
Ελαστικοποιητής κονιαμάτων
DOMO ARMO ACRYLIC
Έγχρωμος ακρυλικός αρμόστοκος πλακιδίων
DOMOplus ASO-GROUT
Βελτιωτική ακρυλική ρητίνη αρμόστοκων
ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΟΠΛΙΣΜΟΥ 145g/m2
Υαλόπλεγμα ενίσχυσης στεγανοποιητικών στρώσεων
 
Η κατασκευή:
 
Η επίστρωση με κεραμικά πλακίδια απαιτεί τη διαμόρφωση ενός ομαλού και σταθερού υποστρώματος, πάνω στο οποίο θα εφαρμοστούν. Έτσι, εάν απαιτείται, γίνεται εξομάλυνση του υποστρώματος με εφαρμογή ισχυρής τσιμεντοκονίας.
 
Προετοιμασία υποστρώματος όταν είναι ομαλό:
 • Οι μεταλλικοί συνδετήρες και ξύλινοι αποστάτες που βρίσκονται εντός του σκυροδέματος κόβονται σε βάθος 3 cm.
 • Οι αρμοί διακοπής εργασίας ανοίγονται σε μορφή V, σε όλο το μήκος τους, σε βάθος 3 cm.
 • Ακολουθεί πλύσιμο κατά προτίμηση με πιεστικό για την αφαίρεση σκόνης, σαθρών υλικών και υπολειμμάτων λαδιών ξυλοτύπου.
 • Πραγματοποιείται στοκάρισμά όλων των παραπάνω σημείων, καθώς και των οπών που οφείλονται σε κακή σκυροδέτηση, με το έτοιμο ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα DOMOCRETEMAT ή με τσιμεντοκονία ενισχυμένη με την οικοδομική ρητίνη DOMOPLUSASO. Κατανάλωση DOMOCRETEMAT: 25 Κg για στοκάρισμα επιφάνειας 30-40 m2 (ενδεικτική κατανάλωση για μία συνήθη επιφάνεια τοιχίου σκυροδέματος).
 • Επίσης η γωνία που σχηματίζεται στη συμβολή του δαπέδου με τα κατακόρυφα στοιχεία (τοιχία), διαβρέχεται και σφραγίζεται σε όλο το μήκος της με το έτοιμο ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα DOMOCRETEMAT ή με τσιμεντοκονία ενισχυμένη με την οικοδομική ρητίνη DOMOPLUSASO (διαμόρφωση «φαλτσογωνιάς» με πλευρές 5-6 cm). Κατανάλωση DOMOCRETEMAT: 1,9-2,7 Κg/m μήκος «φαλτσογωνιάς».
 • Πριν την εφαρμογή της στεγανοποιητικής στρώσης γίνεται διαβροχή όλης της επιφάνειας του υποστρώματος, χωρίς να δημιουργηθούν λιμνάζοντα νερά.
 
Προετοιμασία ανώμαλου υποστρώματος του φορέα της πισίνας:
Στην περίπτωση αυτή γίνεται εξομάλυνση της επιφάνειας των τοιχωμάτων και του πυθμένα της πισίνας με εφαρμογή ισχυρής τσιμεντοκονίας DOMO ΚΟΝΙΑ. Οι εργασίες που εκτελούνται είναι οι ακόλουθες:
 • Κόψιμο των προεξεχόντων τμημάτων των μεταλλικών συνδετήρων έως την επιφάνεια των τοιχωμάτων.
 • Πλύσιμο κατά προτίμηση με πιεστικό για την αφαίρεση σκόνης, σαθρών υλικών και υπολειμμάτων λαδιών ξυλοτύπου.
 • Παρασκευή ισχυρής τσιμεντοκονίας (τσιμέντο:άμμος = 1:2,5), για εξομάλυνση του υποστρώματος σε πάχος 2-3 cm. Στις κατακόρυφες επιφάνειες, ενισχύεται η πρόσφυση της τσιμεντοκονίας με την εφαρμογή στρώσης "πεταχτού" ενισχυμένου με την οικοδομική ρητίνη DOMOPLUSASO(τσιμέντο : άμμος : DOMOPLUSASO: νερό = 1 : 1 : 0,25 : 0,25 κατ` όγκο). Στον πυθμένα της πισίνας ενισχύεται η πρόσφυση της τσιμεντοκονίας με την εφαρμογή συγκολλητικής στρώσης ενισχυμένης με την οικοδομική ρητίνη DOMOPLUSASO(τσιμέντο : άμμος : DOMOPLUSASO: νερό = 1 : 1 : 0,5 : 0,5 κατ` όγκο).
 • Καλή διαβροχή του υποστρώματος, χωρίς να σχηματιστούν λιμνάζοντα νερά.
 
Στεγανοποίηση:
 • Το περιεχόμενο του σάκου των 25 kg (συστατικό Α) του WATERMATFLEXπροστίθεται στα 10 kg του υγρού (συστατικό Β) υπό συνεχή ανάδευση, μέχρι να σχηματιστεί ένας ομοιογενής πολτός, κατάλληλος για επάλειψη. Για την ανάμιξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί αναμικτήρας (δράπανο) χαμηλών στροφών (300 στρ./λεπτό).
 • Ακολουθεί 1 επάλειψη με WATERMATFLEX, σε πλάτος όσο και του υαλοπλέγματος. Το υαλόπλεγμα  τοποθετείται όσο η πρώτη στρώση είναι ακόμη νωπή. Με τον ίδιο τρόπο συνεχίζεται η εφαρμογή και στην υπόλοιπη επιφάνεια. Τα φύλλα του υαλοπλέγματος τοποθετούνται διαδοχικά, έτσι ώστε να αλληλεπικαλύπτονται κατά 5 cm.
 • Μετά το στέγνωμα αυτής της στρώσης ακολουθούν ακόμη 2 επαλείψεις σε όλη την επιφάνεια του μπαλκονιού. Για την αποφυγή ρηγματώσεων του υλικού δε θα πρέπει το πάχος κάθε στρώσης να ξεπερνά το 1 mm.
 • Η επάλειψη επεκτείνεται και στα λούκια υπερχείλισης.
 • Κατανάλωση WATERMAT FLEX: 3,5 kg/m2.
 • Η τελική επιφάνεια είναι έτοιμη να καλυφθεί με κεραμικά πλακίδια.
 
Επίστρωση πλακιδίων:
 • Η κόλληση των πλακιδίων γίνεται με ελαστικοποιημένη κόλλα πλακιδίων DOMO SUPERACRYLIC με προσθήκη του 10kgελαστικοποιητή DOMOplus FLEX σε κάθε σάκο 25 Kgκόλλας.
 • Προσοχή πρέπει να δίδεται στην κατασκευή αρμών διαστολής και σφράγισης τους με ελαστική μαστίχη σιλικόνης ή πολυουρεθάνης. Κατασκευάζονται υποχρεωτικά περιμετρικοί αρμοί αλλά και ενδιάμεσοι εφόσον απαιτείται, έτσι ώστε να περικλείουν παραλληλόγραμμες επιφάνειες όχι μεγαλύτερες των 25 m2 και με πλευρές όχι μεγαλύτερες του μήκους των 6 m.
 • Η αρμολόγηση των πλακιδίων πλην των αρμών διαστολής γίνεται με τον αρμόστοκο DOMO ARMO ACRYLIC ενισχυμένο με την προσθήκη βελτιωτικής ρητίνης DOMO ASO-GROUT. Αυτό επιτυγχάνεται αντικαθιστώντας το νερό που απαιτείται για την ανάμιξη της αρμόστοκου με μίγμα DOMO ASO-GROUT και νερού σε αναλογία από 1:1 έως 1:2.
 
Προφυλάξεις:
 • Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να είναι τουλάχιστον + 5ºC.
 • Η φρέσκια επιφάνεια θα πρέπει να προστατεύεται από τις υψηλές θερμοκρασίες, βροχή και παγετό.
 • Συμβουλευθείτε τα τεχνικά φυλλάδια των προϊόντων.

 Καθαριστικά Υλικά | Υλικά Βαφής | Κονιάματα Κτισίματος | Επισκευαστικά Υλικά | Στεγανοποιητικά Υλικά | Βελτιωτικά Υλικά | Έτοιμοι Σοβάδες | Αρμόστοκοι | Κόλλες Πλακιδίων


web marketing | προώθηση ιστοσελίδων από την alphatek ®