Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

Home | Στεγανοποίηση δεξαμενών

Στεγανοποίηση δεξαμενών νερού

There are no translations available.

Οι απαιτήσεις:
 
Εκτός από την βασική απαίτηση της στεγανοποιητικής στρώσης των δεξαμενών σκυροδέματος, που χρησιμοποιούνται για την αποταμίευση νερού, που είναι να μην επιτρέπει τις διαρροές νερού από τη δεξαμενή προς τα έξω, υπάρχουν και μια σειρά από άλλες σημαντικές απαιτήσεις που διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν πρόκειται για υπόγεια ή υπέργεια κατασκευή.

 • Η στεγανοποιητική στρώση υπόγειας δεξαμενής πρέπει να αντέχει σε αρνητικές πιέσεις που αναπτύσσονται όταν εκκενώνεται η δεξαμενή και υπάρχει στο περιβάλλον έδαφος υδροφόρος ορίζοντας, έστω και προσωρινός. Την απαίτηση αυτή καλύπτει το επαλειφόμενο στεγανοποιητικό κονίαμα WATERMAT. Με την εφαρμογή του δημιουργείται μία ενιαία στεγανοποιητική στρώση, με υψηλή αντοχή σε θετικές και αρνητικές υδροστατικές πιέσεις.
 • Η στεγανοποιητική στρώση υπέργειας δεξαμενής πρέπει να έχει επαρκή ελαστικότητα ώστε να αντέχει στις συστολοδιαστολές των τοιχωμάτων και του πυθμένα της δεξαμενής, εξαιτίας της έκθεσής της στις θερμοκρασιακές μεταβολές του περιβάλλοντος. Την απαίτηση αυτή καλύπτει το ελαστικό επαλειφόμενο στεγανοποιητικό κονίαμα 2 συστατικών WATERMATFLEX. Με την εφαρμογή του, δημιουργείται μία ενιαία ελαστική στεγανοποιητική στρώση, με υψηλή αντοχή στις συστολοδιαστολές.
 
Τα υλικά που χρειάζονται:
 
WATERMAT
Επαλειφόμενο στεγανοποιητικό κονίαμα
WATERMAT FLEX
Ελαστικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών
DOMOCRETE MAT
Ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα
DOMOPLUSASO
Οικοδομική ρητίνη
 
Η κατασκευή:
 
Προετοιμασία υποστρώματος:
 • Οι μεταλλικοί συνδετήρες και ξύλινοι αποστάτες που βρίσκονται εντός του σκυροδέματος κόβονται σε βάθος 3 cm.
 • Οι αρμοί διακοπής εργασίας ανοίγονται σε μορφή V, σε όλο το μήκος τους, σε βάθος 3 cm.
 • Ακολουθεί πλύσιμο κατά προτίμηση με πιεστικό για την αφαίρεση σκόνης, σαθρών υλικών και υπολειμμάτων λαδιών ξυλοτύπου.
 • Πραγματοποιείται στοκάρισμά όλων των παραπάνω σημείων, καθώς και των οπών που οφείλονται σε κακή σκυροδέτηση, με το έτοιμο ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα DOMOCRETEMAT ή με τσιμεντοκονία ενισχυμένη με την οικοδομική ρητίνη DOMOPLUSASO.
 • Κατανάλωση DOMOCRETEMAT: 25 Κg για στοκάρισμα επιφάνειας 30-40 m2 (ενδεικτική κατανάλωση για μία συνήθη επιφάνεια τοιχίου σκυροδέματος).
 • Επίσης η γωνία που σχηματίζεται στη συμβολή του δαπέδου με τα κατακόρυφα στοιχεία (τοιχία, υποστυλώματα κλπ.), διαβρέχεται και σφραγίζεται σε όλο το μήκος της με το έτοιμο ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα DOMOCRETEMAT ή με τσιμεντοκονία ενισχυμένη με την οικοδομική ρητίνη DOMOPLUSASO(διαμόρφωση «φαλτσογωνιάς» με πλευρές 5-6 cm).
 • Κατανάλωση DOMOCRETEMAT: 1,9-2,7 Κg/m μήκος «φαλτσογωνιάς».
 • Πριν την εφαρμογή της στεγανοποιητικής στρώσης γίνεται διαβροχή όλης της επιφάνειας του υποστρώματος, χωρίς να δημιουργηθούν λιμνάζοντα νερά
 
Στεγανοποίηση υπόγειας δεξαμενής:
 • Το περιεχόμενο ενός σάκου WATERMAT25 Κg προστίθεται προοδευτικά σε 8,25 Κg νερό υπό συνεχή ανάδευση, μέχρι να σχηματιστεί ένας ομοιογενής πολτός, κατάλληλος για επάλειψη. Για την ανάμιξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί αναμικτήρας (δράπανο) χαμηλών στροφών (300 στρ./λεπτό).
 • Επάλειψη των τοιχίων του υπογείου εξωτερικά με WATERMATσε 2-3 στρώσεις. Η επάλειψη των τοιχίων πρέπει να επεκτείνεται σε ύψος τουλάχιστον 50 cm πάνω από το έδαφος. Κάθε στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η προηγούμενη. Για την αποφυγή ρηγματώσεων του υλικού δε θα πρέπει το πάχος κάθε στρώσης να ξεπερνά το 1 mm. Κατανάλωση: 2-3 Κg/m2 συνολικά.
 • Επάλειψη του δαπέδου του υπογείου με WATERMATσε 2-3 στρώσεις. Κάθε νέα στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η προηγούμενη. Η επάλειψη του δαπέδου επεκτείνεται σε ύψος τουλάχιστον 50 cm στα τοιχία ή τα υποστυλώματα του χώρου, πάνω από το διαμορφωμένη «φαλτσογωνιά» της συμβολής τους με το δάπεδο. Για την αποφυγή ρηγματώσεων του υλικού δε θα πρέπει το πάχος κάθε στρώσης να ξεπερνά το 1 mm. Κατανάλωση: 2-3 Κg/m2 συνολικά.
 
Στεγανοποίηση υπέργειας δεξαμενής:
 • Το περιεχόμενο του σάκου των 25 Κg (συστατικό Α) του WATERMATFLEXπροστίθεται στα 10 Κg του υγρού (συστατικό Β) υπό συνεχή ανάδευση, μέχρι να σχηματιστεί ένας ομοιογενής πολτός, κατάλληλος για επάλειψη. Για την ανάμιξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί δράπανο χαμηλών στροφών (300 στρ./λεπτό).
 • Το WATERMATFLEXεπαλείφεται σε 3-4 στρώσεις εσωτερικά, στον πυθμένα και στα τοιχία της δεξαμενής. Όσο αυξάνει το ύψος της δεξαμενής, άρα και η αναπτυσσόμενη υδροστατική πίεση, τόσο αυξάνεται και η απαίτηση σε κατανάλωση του υλικού. Κάθε επόμενη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η προηγούμενη. Για την αποφυγή ρηγματώσεων του υλικού δε θα πρέπει το πάχος κάθε στρώσεις να ξεπερνά το 1 mm. Κατανάλωση WATERMAT FLEX: 3-4 Κg/m2 συνολικά.
 
Προφυλάξεις:
 • Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να είναι τουλάχιστον + 5ºC.
 • Η φρέσκια επιφάνεια θα πρέπει να προστατεύεται από τις υψηλές θερμοκρασίες, βροχή και παγετό.
 • Συμβουλευθείτε τα τεχνικά φυλλάδια των προϊόντων.

 Καθαριστικά Υλικά | Υλικά Βαφής | Κονιάματα Κτισίματος | Επισκευαστικά Υλικά | Στεγανοποιητικά Υλικά | Βελτιωτικά Υλικά | Έτοιμοι Σοβάδες | Αρμόστοκοι | Κόλλες Πλακιδίων


web marketing | προώθηση ιστοσελίδων από την alphatek ®