Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

Στεγανοποίηση και σοβάντισμα τοίχων με έγχρωμο υδαταπωθητικό σοβά

There are no translations available.

Οι απαιτήσεις:
 

Το πρόβλημα υγρασίας εξωτερικών τοίχων, που έχουν ως αποτέλεσμα την εισροή του νερού της βροχής στο εσωτερικό, μπορεί να αντιμετωπισθεί εύκολα και αποτελεσματικά εξ’ αρχής κατά την εφαρμογή του σοβά, χωρίς να απαιτείται κάποια βαφή, υπό την προϋπόθεση ότι η τελική στρώση του σοβά είναι έγχρωμη και υδατοαπωθητική. Την απαίτηση αυτή καλύπτει ο έγχρωμος υδατοαπωθητικός σοβάς DOMOSOVA. Με την εφαρμογή του στον τοίχο, δημιουργείται μία ενιαία και αδιάβροχη στεγανοποιητική στρώση υψηλής αισθητικής στην επιθυμητή απόχρωση.


 
Τα υλικά που χρειάζονται:
 
DOMOSOVA
Έτοιμος έχρωμος υδατοαπωθητικός σοβάς φινιρίσματος
DOMO BASIC SOVA
Έτοιμος σοβάς βασικής στρώσης
DOMOSOVAPLUS
Έτοιμος πεταχτός σοβάς
DOMOplusASO
Οικοδομική ρητίνη
ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΟΠΛΙΣΜΟΥ
Υαλόπλεγμα ενίσχυσης σοβά
 
Η κατασκευή:
 
Πεταχτός σοβάς
 • Οι προς επίχριση επιφάνειες πρέπει να απαλλάσσονται από σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά κλπ. και να διαβρέχονται καλά με νερό.

 • Στη συνέχεια εφαρμόζεται το έτοιμο κονίαμα πεταχτού σοβά, DOMOSOVAPLUS. Αντί του έτοιμου κονιάματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί παραδοσιακό πεταχτό χέρι του σοβά, το οποίο προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσφυσή του σε δύσκολες επιφάνειες (π.χ. πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης κλπ.) συνιστάται να ενισχύεται με την οικοδομική ρητίνη DOMOplusASO(τσιμέντο : άμμος : DOMOplusASO: νερό = 1 : 1 : 0,25 : 0,25 σε μέρη όγκου).

 
Σοβάς βασικής στρώσης
 • Αφού σκληρυνθεί το πεταχτό, εφαρμόζεται έτοιμο κονίαμα κονιάματος της βασικής στρώση του σοβά, DOMOBASICSOVA, προκειμένου να γίνει η εξομάλυνση της επιφάνειας και να επιδιορθωθούν τυχόν κατασκευαστικές ατέλειες των τοίχων. Αντί του έτοιμου κονιάματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί παραδοσιακό «λασπώμα».

 • Όπου το υπόστρωμα αποτελείται από θερμομονωτικές στρώσεις (π.χ πολυστερίνη, πολυουρεθάνη κλπ.), όπως σε δοκούς, υποστυλώματα, τοιχία, σενάζ κλπ., συνιστάται η τοποθέτηση, κατά την εφαρμογή της βασικής στρώση του σοβά, οπλισμού από υαλόπλεγμα σοβάδων, προκειμένου να αποφεύγονται ρηγματώσεις λόγω της ιδιαίτερης θερμικής καταπόνησης που υφίσταται τοπικά ο σοβάς σε αυτές τις επιφάνειες και λόγω του διαφορετικού συντελεστή συστολοδιαστολής των επιμέρους στρώσεων.

 • Το υαλόπλεγμα σοβάδων τοποθετείται με ελαφρά πίεση πάνω στη νωπή βασική στρώση του σοβά και επεκτείνεται κατά 10-20 cm πέρα από την περιοχή κάλυψης των θερμομονωτικών πλακών.

 • Πριν την εφαρμογή του σοβά γίνεται καλή διαβροχή της βασικής στρώση, προκειμένου να μειωθεί η απορρόφηση νερού του μίγματος του σοβά από την υποκείμενη στρώση.

 
Στρώση φινιρίσματος έγχρωμου υδατοαπωθητικού σοβά
 • Προσθέτουμε το DOMOSOVAμέσα σε καθαρό νερό υπό ανάδευση, μέχρι να δημιουργηθεί ένα κονίαμα με την επιθυμητή εργασιμότητα. Ο αναμικτήρας (μπετονιέρα), που θα χρησιμοποιηθεί, πρέπει να είναι καθαρός για να αποφευχθεί πιθανή αλλοίωση του χρώματος του σοβά.

 • Εφαρμόζουμε το DOMOSOVAως στρώση φινιρίσματος, σε πάχος περίπου 5 mm. Η διάστρωσή του γίνεται με μυστρί ή φραγκόφτυαρο ή με τη χρήση μηχανής εκτόξευσης σοβά.

 • Κατανάλωση DOMOSOVA: περίπου 7,5 Κg/m2/5 mm πάχος επιχρίσματος.

 • Αφού το κονίαμα «τραβήξει» επαρκώς, ακολουθεί τρίψιμο της επιφάνειας με λείο ή σπογγώδες τριβίο.

 
Προφυλάξεις:
 • Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5οC και +35οC. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες συνιστάται να διαβρέχονται τα επιχρίσματα μετά την εφαρμογή τους, ώστε να προστατεύονται από αφυδάτωση λόγω υψηλών θερμοκρασιών.

 • Συμβουλευθείτε τα τεχνικά φυλλάδια των προϊόντων.

 Καθαριστικά Υλικά | Υλικά Βαφής | Κονιάματα Κτισίματος | Επισκευαστικά Υλικά | Στεγανοποιητικά Υλικά | Βελτιωτικά Υλικά | Έτοιμοι Σοβάδες | Αρμόστοκοι | Κόλλες Πλακιδίων


web marketing | προώθηση ιστοσελίδων από την alphatek ®