Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

Αρχική | Στεγανοποίηση υπογείου

Στεγανοποίηση υπογείου

Οι απαιτήσεις:
 
Οι υπόγειοι χώροι των κατασκευών συχνά προσβάλλονται από την υγρασίας του υπεδάφους και τα διεισδύοντα νερά της βροχής καθιστώντας τα ακατάλληλα για χρήση. Η εφαρμογή μια στεγανοποιητικής στρώσεις πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτη προστασία από την διείσδυση του νερού και εξαιρετική αξιοπιστία στο χρόνο έναντι των διαβρωτικών συστατικών του εδάφους. Την απαίτηση αυτή καλύπτει το επαλειφόμενο στεγανοποιητικό κονίαμα WATERMAT. Με την εφαρμογή του δημιουργείται μία ενιαία στεγανοποιητική στρώση, με υψηλή ανθεκτικότητα. Η εφαρμογή συνιστάτε να πραγματοποιείται από την εξωτερική πλευρά προκειμένου να εξασφαλίζεται η προστασία και μακροβιότητα του οπλισμένου σκυροδέματος, εντούτοις εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, η υψηλή πρόσφυση και αντοχή σε αρνητική πίεση, επιτρέπει την εφαρμογή και από το εσωτερικό στα δάπεδα και τα τοιχία του υπογείου.
 
Τα υλικά που χρειάζονται:
 
WATERMAT
Επαλειφόμενο στεγανοποιητικό κονίαμα
DOMOCRETE MAT
Ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα
DOMOPLUSASO
Οικοδομική ρητίνη
DOMO ΚΟΝΙΑ
Τσιμεντοκονία δαπέδων
 
Η κατασκευή:
 
Προετοιμασία υποστρώματος:
 • Οι μεταλλικοί συνδετήρες και ξύλινοι αποστάτες που βρίσκονται εντός του σκυροδέματος κόβονται σε βάθος 3 cm.
 • Οι αρμοί διακοπής εργασίας ανοίγονται σε μορφή V, σε όλο το μήκος τους, σε βάθος 3 cm.
 • Ακολουθεί πλύσιμο κατά προτίμηση με πιεστικό για την αφαίρεση σκόνης, σαθρών υλικών και υπολειμμάτων λαδιών ξυλοτύπου.
 • Πραγματοποιείται στοκάρισμά όλων των παραπάνω σημείων, καθώς και των οπών που οφείλονται σε κακή σκυροδέτηση, με το έτοιμο ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα DOMOCRETEMAT ή με τσιμεντοκονία ενισχυμένη με την οικοδομική ρητίνη DOMOPLUSASO.
 • Κατανάλωση DOMOCRETEMAT: 25 Κg για στοκάρισμα επιφάνειας 30-40 m2 (ενδεικτική κατανάλωση για μία συνήθη επιφάνεια τοιχίου σκυροδέματος).
 • Επίσης η γωνία που σχηματίζεται στη συμβολή του δαπέδου με τα κατακόρυφα στοιχεία (τοιχία, υποστυλώματα κλπ.), διαβρέχεται και σφραγίζεται σε όλο το μήκος της με το έτοιμο ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα DOMOCRETEMAT ή με τσιμεντοκονία ενισχυμένη με την οικοδομική ρητίνη DOMOPLUSASO(διαμόρφωση «φαλτσογωνιάς» με πλευρές 5-6 cm).
 • Κατανάλωση DOMOCRETEMAT: 1,9-2,7 Κg/m μήκος «φαλτσογωνιάς».
 • Πριν την εφαρμογή της στεγανοποιητικής στρώσης γίνεται διαβροχή όλης της επιφάνειας του υποστρώματος, χωρίς να δημιουργηθούν λιμνάζοντα νερά
 
Στεγανοποίηση:
 • Το περιεχόμενο ενός σάκου WATERMAT25 Κg προστίθεται προοδευτικά σε 8,25 Κg νερό υπό συνεχή ανάδευση, μέχρι να σχηματιστεί ένας ομοιογενής πολτός, κατάλληλος για επάλειψη. Για την ανάμιξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί αναμικτήρας (δράπανο) χαμηλών στροφών (300 στρ./λεπτό).
 • Επάλειψη των τοιχίων του υπογείου εξωτερικά με WATERMATσε 2-3 στρώσεις. Η επάλειψη των τοιχίων πρέπει να επεκτείνεται σε ύψος τουλάχιστον 50 cm πάνω από το έδαφος. Κάθε στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η προηγούμενη. Για την αποφυγή ρηγματώσεων του υλικού δε θα πρέπει το πάχος κάθε στρώσης να ξεπερνά το 1 mm. Κατανάλωση: 2-3 Κg/m2 συνολικά.
 • Επάλειψη του δαπέδου του υπογείου με WATERMATσε 2-3 στρώσεις. Κάθε νέα στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η προηγούμενη. Η επάλειψη του δαπέδου επεκτείνεται σε ύψος τουλάχιστον 50 cm στα τοιχία ή τα υποστυλώματα του χώρου, πάνω από το διαμορφωμένη «φαλτσογωνιά» της συμβολής τους με το δάπεδο. Για την αποφυγή ρηγματώσεων του υλικού δε θα πρέπει το πάχος κάθε στρώσης να ξεπερνά το 1 mm. Κατανάλωση: 2-3 Κg/m2 συνολικά.
 • Για την προστασία της στρώσης του WATERMATστο δάπεδο του υπογείου από πιθανούς τραυματισμούς, συνιστάται η κάλυψή της με τσιμεντοκονία DOMOKONIA.
 
Προφυλάξεις:
 
 • Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να είναι τουλάχιστον + 5ºC. 
 • Η φρέσκια επιφάνεια θα πρέπει να προστατεύεται από τις υψηλές θερμοκρασίες, βροχή και παγετό.
 • Συμβουλευθείτε τα τεχνικά φυλλάδια των προϊόντων.

 Καθαριστικά Υλικά | Υλικά Βαφής | Κονιάματα Κτισίματος | Επισκευαστικά Υλικά | Στεγανοποιητικά Υλικά | Βελτιωτικά Υλικά | Έτοιμοι Σοβάδες | Αρμόστοκοι | Κόλλες Πλακιδίων


web marketing | προώθηση ιστοσελίδων από την alphatek ®